Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Geomatik Mühendisliği Bölümü